مرگ بر آمریکا درباره من :: جهاد عاشورایی(Ashura)

جهاد عاشورایی(Ashura)

طبقه بندی موضوعی
پیوندها
موسسه بیان معنوی

بسمه تعالی

من یک بنده گنهکار که امید به عفو حضرت حق دارد هستم.

التماس دعا

محمود